BELI SPREMNI ZA UTAKMICU SA SMEDEREVOM

Ovog viken­da nas­tavl­ja se prven­st­vo Prve lige Srbi­je u fud­balu. Zbog de{avanja oko korona virusa igra~e se samo 4 kola reg­u­larnog toka prves­nt­va bez plej-ofa i plej-auta. Zbog zaosta­log sus­re­ta sa Zemu­nom pirot­s­ki Radni~ki }e odi­grati utak­micu vi{e. Kako je istakao tren­er Dejan ^elar u specifi~nim uslovi­ma Beli su se dobro pripremili i sprem­no do~ekuju nas­tavak sezone i prvu utak­micu sa Smederevom.