VELIKO INTERESOVANJE ZA SMEŠTAJ U PIROTU I OKOLINI

Veliko je intereso­van­je za besplatne vau~ere za boravak u Piro­tu i
okoli­ni. Nedosta­je jo{ sme{tajnih kapacite­ta u ku}ama i privatnom
sme{taju, ka‘u u TO Pirot.