SLOBODNA ZONA PIROT UNAPREĐUJE SERVISE ZA SVOJE KORISNIKE

Unapred­i­ti servise za lak{e poslo­van­je koris­ni­ka je jedan od cil­je­va Slo­bodne zone Pirot. Slo­bod­na zona Pirot, radi ve} 22 godine i od pro{le godine pro{irena je na dve op{tine Pirot­skog okruga.