OD DANAS PONOVO PREVOZ NA GRADSKIM I PRIGRADSKIM LINIJAMA NA PODRUČJU GRADA

Danas je po~eo da funkcioni{e pre­voz na grad­skim i pri­grad­skim lin­i­ja­ma na podru~ju gra­da Piro­ta. U prvoj fazi, pre­voz }će se obavl­jati pre­ma reduko­vanom redu vo‘žnje uz pri­menu svih preporu~enih mera za spre~avanje širen­ja epi­demi­je Covid-19.