PONOVO RADE TERETANE NA ZATVORENOM BAZENU I U HALI KEJ

Od danas pono­vo rade  tere­tane SC Pirot na zatvorenom bazenu i u hali kej uz pri­menu svih preporu~enih mera. Rad­no vreme tere­tana je od 8 do 20 sati rad­nim dan­i­ma, za sada vikendom ne}e raditi.