PONOVO RADE VRTIĆI — POD POSEBNIM USLOVIMA

Posle pauze od sko­ro dva mese­ca od danas pono­vo radi ve}ina pirot­skih vrti}a. Rad se obavl­ja uz po{tovanje svih propisanih mera za zapos­lene, decu i roditel­je. Svi objek­ti su dez­in­fiko­vani.