PONOVO RADE ŠALTERI MUP‑A I SUDOVI

Od danas pono­vo rade {alteri Uprave MUP‑a za upravne poslove. Pono­vo funkcioni{u i sudovi u Srbi­ji.