U OKRUGU NIJE BILO VEĆIH KRŠENJA ODLUKA I POVEĆANJA CENA NAMIRNICA

Tokom tra­jan­ja vanrednog stan­ja, na podru~ju Pirot­skog okru­ga, inspekci­je su imale dos­ta posla, ka‘e na~elnica Okru­ga Dra­gana Ton~i}. Za gra|ane okru­ga, stigla je pomo} iz Vlade Srbi­je, ali i iz Min­istarst­va odbrane Repub­like Bugarske.