ASFLATIRANJEM MIDŽORSKE ULICE POČELA OVOGODIŠNJA GRAĐEVINSKA SEZONA

Infra­struk­turni radovi real­i­zo­vani su i tokom vanrednog stan­ja. Danas je asfalti­rana Mid‘orska uli­ca. Radove su obi{li gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta Slavi{a Svilarov.