OD POČETKA GODINE U OPŠTOJ BOLNICI PIROT ROĐENO 175 BEBA

Od po~etka godine, u pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci, ro|eno je 175 beba, a bilo je 173 poro|aja. Sve trud­nice su testi­rane na COVID 19 i do sada nije bilo poz­i­tivnih slu~ajeva.