STABILNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U OKRUGU

Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, do sada je reg­istrovano 79 poz­i­tivnih slu~ajeva na virus korona. U Piro­tu 54, u Babu{nici 19 u Beloj Palan­ci 6 osoba, dok u Dim­itro­v­gradu nema obolelih.