RUBRIKA ”POPIS”

Pre­ma posled­njim infor­ma­ci­ja­ma najte‘a situaci­ja sa korona viru­som trenut­no je u SAD‑u. U na{oj redovnoj rubri­ci ”PoPis” Manuela Tomas Ostin, koja je porek­lom Piro}anka izve{tava kak­vo je trenut­no stan­je na Flori­di.