EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U BABUŠNICI POD KONTROLOM

Kako je u tele­fon­skom javl­jan­ju za na{u tele­viz­iju izjav­i­la predsed­ni­ca op{tine BabuŠ{nica Sla|ana Nikoli} epidemiolo{ka situaci­ja u ovoj op{tini je sta­bil­na i pod kontrolom.