RUBRIKA poPIs BRATISLAV DENČIĆ 14042020

U na{oj redovnoj rubri­ci Popis danas }ete vide­ti kak­va je situaci­ja po pitan­ju epi­demi­je virusa korona u [ved­skoj. Svo­ja iskust­va prenosi nam Bratislav Den~i} iz Geteborga.