ŠARČEVIĆ: PRIJEMNI ISPITI ZA FAKULTETE ĆE BITI ORGANIZOVANI

Min­istar prosvete, nauke i tehnolo{kog razo­va Mladen [ar~evi} izjavio je da “}e i ove godine biti orga­ni­zo­vani pri­jem­ni ispi­ti za upis na fakul­tete.