RUBRIKA POPIS

U na{oj redovnoj rubri­ci Popis za na{u TV o bor­bi sa korona viru­som u Aus­tri­ji gov­ori Vuk Jovanovi} koji se javl­ja iz Vino{tajda kraj Be~a.