APEL ZA POMOĆ PIROTSKIM STOČARIMA

Zbog vanrednog stan­ja te{ko su pogo|eni i pirot­s­ki sto~ari. Uz prob­leme oko otku­pa mle­ka sada }e te{ko pro­da­vati i jagnjad.