AKCIJA MARMILA ZA POMOĆ POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Posle odluke Vlade Srbi­je da se zabrani rad zelenih pija­ca, kom­pani­ja Marmil pokrenu­la je akci­ju otkopa povr}a i vo}a od poljoprivred­nih proizvo|a~a iz pirot­skog kraja.