KONTAKT TELEFONI OKRUGA TOKOM VANREDNOG STANJA

Kon­takt tele­foni Pirot­skog upravnog okru­ga tokom vanrednog stan­ja su 010 311 891 i 010 311 263, saop{teno je iz Pirot­skog upravnog okruga.