U OKRUGU PET POTVRĐENIH SLUČAJEVA VIRUSA KORONA

U Pirot­skom okrugu do sada je potvr|eno pet slu~ajeva obol­je­van­ja od virusa korona. Epidemiolo{ka situaci­ja se stal­no prati. Zdravstveni rad­ni­ci i ~lanovi Grad­skog {taba za vanredne situaci­je apelu­ju na stro­go po{tovanje mera pre­ven­ci­je.