DONACIJA VIZIRA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Piro}ćanac Ste­fan Simonović} proizveo je na svom 3D {štampač~u 20 vizira i preko Grad­skog š{taba za vanredne situaci­je donira ih zdravstven­im radnicima

https://youtu.be/5W0gbOBzSJo