VELIKI BROJ POZIVA KOL CENTRU GRADSKE UPRAVE

Od formi­ran­ja Kol cen­tra Gradske uprave Pirot svakod­nevno se veli­ki broj gra|ana javl­ja i dobi­ja neophodne infor­ma­ci­je. Volon­teri su na terenu u gradu i u selima.