PENZIJE PUTEM DOSTAVE I UZ POSEBNA OVLAŠĆENJA

Isplate pen­z­i­ja su uz poseb­na ovlaš{}enja ili putem dostave. For­mu­la­ri za ovla{}enje mogu se dobiti izme|u osta­log i pozivom kol centra