MILJKOVIĆ: OPŠTINA BELA PALANKA 24 SATA NA USLUZI GRAĐANIMA

Op{tina Bela Palanke od uvo|enja vanrednog stan­ja odr‘ava sed­nice [taba za vanredne situaci­je i odmah su uve­dene mere za spre~avanje {iren­ja virusa korona.