NOVE MERE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BELA PALANKA

Nove mere doneo je na dana{njoj sed­ni­ci i [tab za vanredne situaci­je Op{tine Bela Palanka.