PREVENTIVNE MERE U KOMPANIJI TIGAR TYRES POVODOM PANDEMIJE COVI 19

Povodom pan­demi­je covid 19 pre­ven­tivne mere pre­duzela je i kom­pani­ja Tigar Tyres.