AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA SE NASTAVLJAJU I TOKOM VANREDNOG STANJA

Crveni krst Pirot nas­tavl­ja sa plani­ran­im aktivnos­ti­ma i u toku vanrednog stan­ja. Star­i­ji­ma }e namir­nice dopre­mati volonteri.