U PIROTU USVOJENE MERE I PREDLOZI ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE

Posle uvo|enja vanrednog stan­ja u Srbi­ji zbog epi­demi­je virusa korona odr‘ana je sed­ni­ca Grad­skog {taba za vanredne situaci­je i Grad­skog ve}a.