ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA FSGP

Redov­na godi{nja godi{nja skup{tina Fud­bal­skog saveza Gra­da Piro­ta odr‘ana je sino}. SkupŠ{tina je odr‘ana u Medi­ja cen­tru na Zatvorenom bazenu.