SVETSKI DAN BUBREGA OBELEŽEN PODELOM EDUKATIVNOG MATERIJALA I SAVETA

Danas se obele‘ava Svet­s­ki dan bubre­ga . Cilj je podizan­je svesti o va‘nosti ovog vitalnog organa i o~uvanja zdravlja.