PREDATA LISTA ”NAJBOLJE ZA PIROT”

Gru­pa gra|ana ”Najbol­je za Pirot” sino} je predala izbor­nu lis­tu za predstoje}e lokalne izbore. Lista nosi naziv ”Najbol­je za Pirot — Odbran­i­mo reke — Odbran­i­mo Pirot — Dr @arko Todorovi}”ć. Ova lista je danas progla{ena.