IZLOŽBA ”DOBRE KOMŠIJE” U GALERIJI “ČEDOMIR KRSTIĆ”

Mul­ti­medi­jal­na izlo‘ba ”Dobre kom{ije” o ‘ivo­tu i stradan­ju pirot­skih Jevre­ja otvore­na je sino} u Galer­i­ji ”^edomir Krsti}”. Izlo‘ba je posve}ena 77. godi{njici od stradan­ja i deportaci­je pirot­skih Jevre­ja.