FK SENJAK POKLONIO OPREMU FK ROMA

U MZ Rasad­nik nedavno je formi­ran novi fud­bal­s­ki klub Roma. Fud­bal­s­ki klub Sen­jak iz Piro­ta ju‚~e je pok­lo­nio kom­plet opreme i lopšte novo­formi­ra­nom klubu. Za najmla|Ži fud­bal­s­ki klub u Piro­tu ovo je drago­ce­na pomoĐđĐ}. Na sino}njem dru‘enju dogov­oreno je da ova dva klu­ba usko­ro odi­gra­ju pri­jateljsku utakmicu.