MOBILNO-INFORMATIVNI CENTAR MUP‑A U DOJKINCIMA I RSOVCIMA

U seli­ma Dojk­in­ci i Rsov­ci danas ćje borav­i­la ekipa Mobil­no-infor­ma­tivnog cen­tra MUP‑a Srbi­je. Me{tani ovih staro­planin­skih sela u ovom Cen­tru mogu se informisati o radu poli­ci­je i dobiti doku­mente koji su im potrebni.