U TOKU KONKURS ZA UPIS U VOJNE ŠKOLE

Mogu}nosti {kolo­van­ja u vojn­im obra­zovn­im ustanova­ma u Srbi­ji pred­stavl­jene su i u~enicima u Piro­tu. Konkurs za upis u vojne obra­zovne ustanove u Srbi­ji je u toku.