SPORTSKI VIKEND OBELEŽIO NASTUP UROŠA MIJALKOVIĆA NA PRVENSTVU BALKANA

Pirot­s­ki karatista Uro{ Mijalkovi} osvo­jio je dve bron­zane medal­je na Seniorskom prven­stvu Balka­na koje je odr‘ano u Beogradu. Ovo su samo neke od infor­ma­ci­ja u redovnoj rubri­ci ”Sport­s­ki vikend”.