PRIKUPLJANJE POTPISA U GO SPS‑a

Danas je priku­pl­jan­je pot­pisa gra|ana po~elo i u Grad­skom odboru SPS‑a.