PRIKUPLJANJE POTPISA U GO SNS‑a

Priku­pl­jan­je pot­pisa ve} je po~elo. Od ju~e se pot­pisi gra|ana priku­pl­ja­ju u Grad­skom odboru Srpske napredne stranke.