KOŠARKAŠI PIROTA GOSTUJU U KARAĐORĐEVU

U 21. kolu Druge lige KK Pirot gostuje u Banatskom Kara|or|evu gde se sastaje sa ekipom Sveti \or|e iz @iti{ta. Na{i ko{arka{i su favoriti, ali ih ~eka te`ak zadatak da pobede, jer se doma}i tim gr~evito bori za opstanak.