DOBITNICIMA PAKETA KNJIGA NA 21. SALONU KNJIGE I GRAFIKE URUČENE NAGRADE

U hali Doma kul­ture, danas su sve~ano uru~eni paketi knji­ga dobit­nici­ma nagradne igra 21. Salona knjige i grafike. Tradi­cional­no i ove godine dodel­jeno je 40 pake­ta knji­ga bro­jnih izdava~a i spon­zo­ra. Salon je orga­ni­zo­vao Dom kul­ture Pirot uz podr{ku Nar­o­dne bib­lioteke i Sport­skog cen­tra pod pokroviteljstvom Gra­da Piro­ta.