RADNIČKI PORAŽEN NA STARTU PROLEĆNOG DELA PRVENSTVA

Na otvaran­ju prole}nog dela prven­st­va Prve lige Srbi­je Radni~ki je u sub­o­tu u Piro­tu pora‘en od jesen­jeg prva­ka ekipe ”Grafi~ara” sa 3:0.