PETI ALEKOV MEMORIJAL OVOG VIKENDA

Omladin­s­ki rukomet­ni klub orga­nizu­je Peti Alekov mem­o­ri­jal u ~ast Neboj{e Aleksi}a Ale­ka jednog od najbolji igra~a u istori­ji ovog kluba.