ODRŽANA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

U na~elstvu Pirot­skog upravnog okru­ga odr‘ana je sed­ni­ca [taba za vanredne situaci­je, koja je imala sve~ani i rad­ni deo.