VLADAN VASIĆ NOSILAC LISTE SNS‑a I KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA

Posle pris­tu­pan­ja Srp­skoj napred­noj stran­ci, dosada{šnji lid­er Koali­ci­je za Pirot i gradonač~elnik Piro­ta Vladan Vasi}ć danas je sa sarad­nici­ma odr‘ao prvu kon­fer­en­ci­ju za novinare.