U GO SRS ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

U pros­tori­ja­ma GO SRS danas je odr‘ana kon­fer­neci­ja za novinare.