BELI DOČEKUJU JESENJEG PRVAKA

Ovog viken­da nas­tavl­ja se prven­st­vo Prve lige Srbi­je u fud­balu. Pirot­s­ki Radni~ki u prvom kolu do~ekuje jesen­jeg prva­ka ekipu Grafi~ara iz Beogra­da. Sus­ret se igra u sub­o­tu od 14 sati na Grad­skom stadionu.