OTVORENA KANCELARIJA JEDINSTVENE SRBIJE U PIROTU

Stran­ka Dra­gana Markovi}a Palme — Jedin­stve­na Srbi­ja, osno­vana je 2004. godine. Sino} je otvore­na kance­lar­i­ja ove politi~ke opci­je i u Piro­tu.