SEMINAR ZA BIBLIOTEKARE IZ PIROTSKOG OKRUGA NA SALONU KNJIGE I GRAFIKE

Pret­posled­njeg dana ovogodi{njeg Salona odr‘an je i sem­i­nar ”Selfi iz bib­lioteke” za bib­liotekare iz Pirot­skog okru­ga.