DODELJENA SAJAMSKA PRIZNANJA I NAGRADE NA KONKURSU ZA NAJBOLJU KRATKU PRIČU

U toku je 21. Salon knjige i grafike. Min­u­log viken­da dodel­je­na su sajam­s­ka priz­nan­ja i nagrade za najbolju kratku pri~u.