FUDBALERKE JEDINSTVA ŽELE U VIŠI RANG

Seniorke Jedin­st­va po~ele su pripreme za prole}ni deo prven­st­va sa neskriven­im ambi­ci­ja­ma da se plasir­a­ju u Prvu ligu.